Bomen en biodiversiteit

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland, en ook daar buiten. Hele populaties van inheemse beplanting en daarmee ook insecten, vlinders, vogels, enz. dreigen te verdwijnen. Heel veel valt of staat met met de aanwezigheid van de juiste habitat[leefomgeving] voor genoemde soorten. En dat begint veelal met aanwezigheid van de juiste boomsoorten, vervolgens struikvormers en bodembegroeiing.

Alles grijpt als een schakel in elkaar, en is een vorm van energiebalans. Raakt er een kringloop verstoort, dan volgen steeds grotere verstoringen elkaar op tot op ecosysteem-nivo en het als een kaartenhuis in elkaar klapt.

Dit raakt rechtstreeks onze huidige manier van leven. Het roer moet drastisch om, anders zijn de gevolgen op termijn niet meer te overzien

projecten  voor biodiversiteit

Boomcenter.nl hanteert het uitgangspunt dat een goede start van plannen en projecten wat gaat over de versterking van biodiversiteit vooral  begint met visualisaties,  maar dan wel levensecht op foto basis. Vooral bij iets beeldbepalend als bomen is het erg handig  dat je een goed beeld  krijgt hoe dit in een volwassen stadium past in de tuin of het project, al dan niet aangevuld met heesters en vaste planten. Hier zie je een voorbeeld wat er mogelijk is met de live visuals van Boomcenter.nl

inzet google streetview

Betreft het de inrichting van een straat of gedeeltes ervan, bijvoorbeeld om nieuwe bomen te plaatsen, dan is een printscreen van Streetview een mooie manier om de nieuwe inrichting met de betreffende partijen te overleggen. Veelal zijn de visualisaties[ live visuals] binnen 1 werkdag geregeld.

Alle creatieve combinaties mogelijk

Ook voor een complete terrein en/of tuininrichting is dit een mooie en snelle werkwijze om je inrichtingswensen live te beoordelen.Met behulp van een database  met duizenden plantensoorten is ieder denkbare bomen,struiken en plantencombinatie levensecht te visualiseren. De kracht van dit concept zit in de relatief snelle verwerkingstijd dat je een beeld hebt van de inrichtingswensen. En wat je ook gevisualiseerd wilt hebben, van een tiny forest tot pleininrichtingen,  het is allemaal mogelijk. Dit is een unieke werkwijze waar Boomcenter.nl zich mee onderscheid.

bomen voor biodiversiteit

Het belang van een gezond bomenbestand wordt in toenemende mate onderkend voor o.a een prettig leefmilieu, voedselkringloop voor veel dier en vogelsoorten, dus samengevat de biodiversiteit.  Een boom vormt de basis van meer stabiele habitat, en daarmee duurzamere biodiversiteit.

Boomcenter.nl kan je op weg helpen met de juiste keuzes en samenstelling van de begroeiing om de biodiversiteit weer op  gang te krijgen en/of te versterken. Uitgangsbasis is je eigen fotomateriaal en/of een afbeelding uit google streetview waar de benodigde soorten levensecht bij elkaar staan geprojecteerd.

Wordt wegwijs in het begrip biodiversiteit, en ga naar het kennisplatform www.biodiversiteitnu.nl

contactgeg;

Antoon Huis in`t Veld.
Kloosterdijk 140,
7693PR Sibculo
tel; 0523-241658

Boomcenter.nl@gmail.com

Winkelen op categorie

Nieuw binnen

Bestsellers