Biodiversiteit in beeld

 Biodiversiteit in beeld


Projecten

Boomcenter.nl hanteert het uitgangspunt dat een goede start van plannen en projecten vooral  begint met visualisaties,  maar dan wel levensecht op foto basis. Zeer geschikt voor particuliere tuinen en projecten. Vooral bij iets beeldbepalend als bomen is het erg handig  dat je een goed beeld  krijgt hoe dit in een volwassen stadium past in de tuin of het project. Zeker wanneer dit vlak bij een gebouw betreft. Hier zie je een voorbeeld wat er mogelijk is met de visualisatie techniek van Boomcenter.nl

 

De Rode Beuk[Fagus atropurpurea], en de Zuil Eik[ Quercus piramidalis] zijn er in geprojecteerd. Het betreft hier een ontwerp voor een museumterrein van de kloosterstichting Sibculo. Deze is exact zo ingericht, en kun je  bekijken bij de kruising Kloosterdijk-Sibculose weg in Sibculo. Bij de tweede foto zie je het ontwerp, zo is iedere denkbare boomsoort in het terrein te projecteren alvorens tot aanplant over te gaan. Daarnaast is het ook mogelijk allerlei terrein aankleding en boom-meubilair mee te visualiseren.

Inzet google streetview

Betreft het inrichten van een straat of gedeeltes ervan, dan is een printscreen van Streetview een mooie manier om de nieuwe inrichting met de betreffende partijen te overleggen. Veelal zijn de visualisaties binnen 1 werkdag geregeld.

Alle creatieve combinaties mogelijk

Ook voor een complete terrein en/of tuininrichting is dit een mooie en snelle werkwijze om je inrichtingswensen live te beoordelen.Met behulp van een database  met duizenden plantensoorten is ieder denkbare bomen,struiken en plantencombinatie levensecht te visualiseren. De kracht van dit concept zit in de relatief snelle verwerkingstijd dat je een beeld hebt van de inrichtingswensen. En wat je ook gevisualiseerd wilt hebben, van opgemaakte plantenbakken ( denk aan mediterrane bomen)tot ingerichte terrassen en tuinen met bomen, het is allemaal mogelijk. Dit is een unieke werkwijze waar Boomcenter.nl zich mee onderscheid.

Doordat ik op fotobasis werk maak je snel duidelijk hoe je het in wil richten en/of aanpassen. Dit in tegenstelling tot de vaak langer durende en prijzige tuinontwerp trajecten.

bomen voor biodiversiteit

Het belang van een gezond bomenbestand wordt in toenemende mate onderkend voor o.a een prettig leefmilieu, voedselkringloop voor veel dier en vogelsoorten, dus samengevat de biodiversiteit.  De drie pijlers voor de aanschaf van een[ vaak kostbare] boom vertaal ik als volgt;

  • visualisatie
  • implementatie
  • beheren ; [veiligheid, verzorging, vastleggen]
biodiversiteit in beeld

Zoals verschillende nieuwsbronnen al langere tijd vermelden, het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland, en ook omringende landen. Hele populaties van inheemse beplanting en daarmee ook insecten, vlinders, vogels, enz. dreigen te verdwijnen. Heel veel valt of staat met met de aanwezigheid van de juiste habitat[leefomgeving] voor genoemde soorten. En dat begint veelal met aanwezigheid van de juiste boomsoorten, vervolgens struikvormers en bodembegroeiing. Alles grijpt als een schakel in elkaar.

Boomcenter.nl kan je op weg helpen met de juiste keuzes en samenstelling van de begroeiing om de biodiversiteit weer op  gang te krijgen en/of te versterken. Uitgangsbasis is uw eigen fotomateriaal en/of een afbeelding uit google streetview waar de benodigde soorten levensecht bij elkaar staan geprojecteerd.

Opdracht

Afhankelijk van de opdracht worden verdere gegevens verwerkt via mail en/of een pb, en neem ik persoonlijk contact met u op.

contactgeg;

Antoon Huis in`t Veld.
Kloosterdijk 140,
7693PR Sibculo
tel; 0523-241658

Boomcenter.nl@gmail.com